Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) | Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Úprava lehôt na predkladanie ponúk - Redakčná oprava Výzvy na predloženie ponuky 02.03.2023 Výzva na predloženie ponuky 
  Úprava lehôt na predkladanie ponúk - Redakčná oprava Výzvy na predloženie ponuky 17.2.2023 Výzva na predloženie ponuky 
  Úprava lehôt na predkladanie ponúk - Redakčná oprava Výzvy na predloženie ponuky 2.2.2023 Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

30.03.2023 16:40:31