Dodávka elektrickej energie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie č. 2 - 20619-MST Vysvetlenie  
  Ostatné dokumenty - 20619-MST úprava lehôt Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie č. 1 - 20619-MST Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Dodávka elektrickej energie Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - Dodávka elektrickej energie Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.07.2020 21:51:40