Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Daňové tlačivá pre rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Mesto Žilina
42940-MSS Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Monitoring médií pre mesto Žilina v roku 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
27.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2021
10:00
Mesto Žilina
011910/2021 Odstránenie, uskladnenie a zabezpečenie likvidácie reklamných stavieb
Zákazka s nízkou hodnotou
02.11.2021
09:00
Mesto Žilina
44589-MSS Správa cestnej svetelnej signalizácie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
04.11.2021
10:00
Mesto Žilina
47460-MSS Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
18.11.2021
12:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 8 / 8
19.10.2021 20:28:23