Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
21901-MUS Geodetické služby
Užšia súťaž
13.08.2020
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia kanalizácie - Zimný štadión Žilina, I.a II. Etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2020
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckých posudkov LV 2110, LV 1557
Zákazka s nízkou hodnotou
13.08.2020
10:00
Mesto Žilina
Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Žilina- Solinky
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2020
09:00
Mesto Žilina
Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č. 196/11, Žilina- Zádubnie
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2020
09:00
Mesto Žilina
011607/2020 Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2020
09:00
Mesto Žilina
012407/2020 Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
12.08.2020
09:00
Mesto Žilina
27060-MSS Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
09.09.2020
10:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 8 / 8
05.08.2020 06:58:32