MŠ Čajaková - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie, slaboprúdových rozvodoch, striešky nad vstupom, medzistienok, podláh a fasádne kresby

Zákazka s nízkou hodnotou | 022705/2020 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

MŠ Čajaková - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie, slaboprúdových rozvodoch, striešky nad vstupom, medzistienok, podláh a fasádne kresby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 12290532 | Kód: 022705/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

28.11.2021 19:29:19