Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia detských jaslí, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia detských jaslí, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14120779

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 04:40:40