Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou | 012605/2020 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 18305707 | Kód: 012605/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 22:40:34