Revitalizácia zdevastovaných betónovo asfaltových plôch v MČ Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Revitalizácia zdevastovaných betónovo asfaltových plôch v MČ Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 21974436

 Registrácia nového dodávateľa
 

08.07.2020 13:57:44