Sanácia bytového domu na ul. Pri Rajčianke s.č. 3260

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Sanácia bytového domu na ul. Pri Rajčianke s.č. 3260

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27652255

 Registrácia nového dodávateľa
 

08.12.2021 23:09:14