Ekologické čistenie a dezinfekcia 1100 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Ekologické čistenie a dezinfekcia 1100 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27924435

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 04:50:52