Stavebné úpravy vzduchotechniky školskej jedálne - ZŠ Námestie Mladosti

Zákazka s nízkou hodnotou | 1306/2019 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Stavebné úpravy vzduchotechniky školskej jedálne - ZŠ Námestie Mladosti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29353764 | Kód: 1306/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.01.2022 02:21:38