Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) | Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 33992873

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.03.2023 17:36:20