Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Stavebné úpravy vzduchotechniky kuchýň Základných škôl“.

Zákazka s nízkou hodnotou | 010803 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Stavebné úpravy vzduchotechniky kuchýň Základných škôl“.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34199697 | Kód: 010803

 Registrácia nového dodávateľa
 

06.12.2021 06:01:01