Údržba verejnej zelene, priestorov a komunikácií v Meste Žilina

Prieskum trhu pre určenie PHZ | 012705/2021 | Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Údržba verejnej zelene, priestorov a komunikácií v Meste Žilina

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 40229022 | Kód: 012705/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

28.11.2021 19:23:41