Dodávka farieb, maliarskych potrieb, čistiacich prostriedkov, plastových vriec, rukavíc a iného materiálu

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Dodávka farieb, maliarskych potrieb, čistiacich prostriedkov, plastových vriec, rukavíc a iného materiálu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40356127

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 10:25:45