Oplotenie areálu – Detské jasle Puškinova 14, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Oplotenie areálu – Detské jasle Puškinova 14, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40759111

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 07:35:50