Dodávka a montáž prvkov detského ihriska - ZA Solinky

Zákazka s nízkou hodnotou | 022705/2021 | Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dodávka a montáž prvkov detského ihriska - ZA Solinky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45879642 | Kód: 022705/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 22:21:35