Vybudovanie nového chodníka pre peších na ul. Jarná, popred MŠ Hliny VII v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Vybudovanie nového chodníka pre peších na ul. Jarná, popred MŠ Hliny VII v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45994206

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 04:21:08