Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - "Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina"

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - "Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 46398720

 Registrácia nového dodávateľa
 

06.12.2021 06:56:35