Asfaltovacie práce – oprava miestnych komunikácií, chodníkov a ihrísk

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Asfaltovacie práce – oprava miestnych komunikácií, chodníkov a ihrísk

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 47088259

 Registrácia nového dodávateľa
 

18.05.2021 00:31:50