Poskytovanie služieb v oblasti manažmentu kybernetickej bezpečnosti

Zákazka s nízkou hodnotou | 012304/2021 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Poskytovanie služieb v oblasti manažmentu kybernetickej bezpečnosti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 48634414 | Kód: 012304/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 06:48:55