PD, OAD, IČ pre stavbu: Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

PD, OAD, IČ pre stavbu: Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 48929203

 Registrácia nového dodávateľa
 

18.05.2021 00:24:50