PRIESTOROVÁ ANALÝZA SPÁDOVEJ OBLASTI POTOKA VŠIVÁK S NÁVRHOM VODOZÁDRŽNÝCH A PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ

Zákazka s nízkou hodnotou | Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

PRIESTOROVÁ ANALÝZA SPÁDOVEJ OBLASTI POTOKA VŠIVÁK S NÁVRHOM VODOZÁDRŽNÝCH A PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49639226

 Registrácia nového dodávateľa
 

08.12.2021 22:35:05