Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov

Zákazka s nízkou hodnotou | 011607/2020 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56637014 | Kód: 011607/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 07:02:52