Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpečného odpadu (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Zverejňovanie dokladov

Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpečného odpadu (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58392631

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:09:04