Dodanie a inštalácia 2 ks exteriérových infokioskov pre MsÚ Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Zverejňovanie dokladov

Dodanie a inštalácia 2 ks exteriérových infokioskov pre MsÚ Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 59810684

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.01.2022 02:04:54