Vypracovanie účelových prevádzkových a energetických auditov pre budovy vo vlastníctve mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou | 012109/2021 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Zverejňovanie dokladov

Vypracovanie účelových prevádzkových a energetických auditov pre budovy vo vlastníctve mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 60920744 | Kód: 012109/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

06.12.2021 06:58:01