Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, odborný autorský dohľad, inžinierska činnosť so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia pre stavbu „Inkluzívne detské ihrisko, Žilina“.

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, odborný autorský dohľad, inžinierska činnosť so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia pre stavbu „Inkluzívne detské ihrisko, Žilina“.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65329503

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.01.2022 02:44:52