Inštalácia a naprogramovanie efektového RGB osvetlenia Kostola Obrátenia svätého Pavla „ Sirotár“

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Inštalácia a naprogramovanie efektového RGB osvetlenia Kostola Obrátenia svätého Pavla „ Sirotár“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65822557

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.01.2022 02:48:06