Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 013007/2021 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Zverejňovanie dokladov

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 72025206 | Kód: 013007/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 06:55:20