Vypracovanie správy z obhliadky stavby - Stanovisko k statickým poruchám nosných konštrukcii bazénového telesa a ďalších častí.

Zákazka s nízkou hodnotou | Mestská krytá plaváreň, s.r.o., Vysokoškolákov 1765/8, 010 08, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Vypracovanie správy z obhliadky stavby - Stanovisko k statickým poruchám nosných konštrukcii bazénového telesa a ďalších častí.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 75762405

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 05:29:09