Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. sv.Gorazda, blok F

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. sv.Gorazda, blok F

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77231032

 Registrácia nového dodávateľa
 

06.12.2021 06:02:28