Zriadenie elektrickej prípojky karanténneho zariadenia na Kvačalovej ulici v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou | 010206/2020 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Zriadenie elektrickej prípojky karanténneho zariadenia na Kvačalovej ulici v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 78092535 | Kód: 010206/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.01.2022 03:19:13