Realizácia priepustov cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie, SO 01 – Priepust na ul. Vrania; SO 02 - Priepust na ul. Stehlíková

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Realizácia priepustov cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie, SO 01 – Priepust na ul. Vrania; SO 02 - Priepust na ul. Stehlíková

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79737219

 Registrácia nového dodávateľa
 

06.12.2021 06:42:01