Implementácie Projektu: „Cyklomagistrála – Terchovská dolina“, z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Zákazka s nízkou hodnotou | Malá Fatra, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina

Implementácie Projektu: „Cyklomagistrála – Terchovská dolina“, z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 80724215

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.01.2022 01:59:34