Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01001, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82578673

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 11:14:57