Oprava lavičiek na sídlisku Hájik.

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Oprava lavičiek na sídlisku Hájik.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 83515885

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.01.2022 02:12:10