Oprava unimobuniek Komunitného centra

Zákazka s nízkou hodnotou | 061202/2018 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Oprava unimobuniek Komunitného centra

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92688317 | Kód: 061202/2018

 Registrácia nového dodávateľa
 

28.11.2021 18:29:53