Oprava havarijného stavu fontány na sídlisku Hájik v pešej trase V-Z

Zákazka s nízkou hodnotou | 3105/2019 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Oprava havarijného stavu fontány na sídlisku Hájik v pešej trase V-Z

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92886653 | Kód: 3105/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 07:26:07