Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92928221

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2021 05:22:17