Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie Žilina - zmena stavby 05/2021

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie Žilina - zmena stavby 05/2021

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93824292

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 07:44:19