Rekonštrukcia budovy mestskej polície Žilina- náter fasády

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01001, Žilina
Zverejňovanie dokladov

Rekonštrukcia budovy mestskej polície Žilina- náter fasády

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 94251452

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 07:27:30