Výroba a dodávka 8ks basketbalových konštrukcií (OPAKOVANÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Výroba a dodávka 8ks basketbalových konštrukcií (OPAKOVANÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95813607

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 21:49:22