Osadenie mechanických otočných závor a stĺpika

Zákazka s nízkou hodnotou | 17805/2018 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Osadenie mechanických otočných závor a stĺpika

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95841828 | Kód: 17805/2018

 Registrácia nového dodávateľa
 

28.11.2021 19:43:19