„Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ V Trnovom“

Zákazka s nízkou hodnotou | 17508/2018 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

„Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ V Trnovom“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 97953552 | Kód: 17508/2018

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 09:01:50