Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

Zákazka malého rozsahu |  ID: 22924078

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobe Oznámenie o výsledku - uspel
2022\07\28
28.07.2022
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobe Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2022\07\28
28.07.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobe Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\06\29
29.06.2022
03.03.2024 10:34:28