Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Prevádzka a servis mechanického zabezpečenia vstupov do pešej zóny OPAKOVANÁ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31331560 | Kód: 011005/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení Ostatné dokumenty
2022\05\30
30.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie ponuky Žiadosť o vysvetlenie
2022\05\24
24.05.2022
 Príloha k vysvetleniu č. 1 Príloha
2022\05\19
19.05.2022
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2022\05\19
19.05.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011005/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\05\11
11.05.2022
 Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2022\05\11
11.05.2022
 Príloha č. 3 Cenník nahradných dielov Príloha
2022\05\11
11.05.2022
 Príloha č. 2 Návrh Zmluvy Príloha
2022\05\11
11.05.2022
 Príloha č. 1 Opis systému Príloha
2022\05\11
11.05.2022
02.07.2022 07:59:21