Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vývoz odpadu z malých smetných nádob

Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz) |  ID: 35663553 | Kód: 012405/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa k zákazke § 24 Dokumenty zadávateľa
2022\07\14
14.07.2022
 Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti Dokumenty zadávateľa
2022\07\14
14.07.2022
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Dokumenty zadávateľa
2022\07\14
14.07.2022
 Zmluva o poskytovaní služieb č. 440/2022 Ostatné dokumenty
2022\07\08
08.07.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 27721-WYS Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\07\08
08.07.2022
 Zápisnica z otvárania - 27721-WYS Zápisnica z otvárania
2022\06\09
09.06.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 27721-WYS Výzva na predloženie ponuky
2022\05\25
25.05.2022
 Dokumenty na profile - 012405/2022 Dokumenty na profile
2022\05\25
25.05.2022
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2022\05\25
25.05.2022
14.04.2024 03:13:54