Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2022

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69858989 | Kód: 012302/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 ZMLUVA č. 230/2022 Dokumenty zadávateľa
2022\05\11
11.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie /Doplnenie Žiadosť o vysvetlenie
2022\03\23
23.03.2022
 Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie Žiadosť o vysvetlenie
2022\03\23
23.03.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012302/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\02\23
23.02.2022
 Príloha - 012302/2022 Príloha
2022\02\23
23.02.2022
 Príloha č. 1_technické požiadavky Príloha
2022\02\23
23.02.2022
14.04.2024 02:40:25