Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka a osadenie oceľového ochranného rámu s plechovou výplňou pre sklolaminátové kontajnery na BRKO odpad v MČ Hájik, Bánová Závodie

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník |  ID: 77693368

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\11\04
04.11.2022
 Dokumenty na profile - Dodávka a osadenie oceľového ochranného Dokumenty na profile
2022\11\04
04.11.2022
03.03.2024 10:35:32